Anmälan till Granskningsnämnden!

Idag har jag gjort min första anmälan till Granskningsnämnden!

"SVT producerade och visade våren 2005 ”dokumentären” Könskriget under förevändning att det var en granskning av kvinnojourer i Sverige, inte av feminismen i stort. Det bestående intrycket av programmet blev dock att feminister anser att ”män är djur” (efter ett frampressat uttalande från ROKS ordförande i samband med att man diskuterade en recension av en bok utgiven för över trettio år sedan). SVT:s skildring i Könskriget har hämmat diskussioner om jämställdhetsfrågor idag. Programmet har också fällts på vissa punkter av granskningsnämnden. Som medlemmar i Feministiskt initiativ möts vi ständigt av påståendet att vi anser att män är djur.  Detta är helt utan grund, ingen i Feministiskt initiativ har uttryckt sig på detta sätt eller anser att det förhåller sig så. Snarare så torde de flesta inom Feministiskt Initiativ ha ett mer socialkonstruktivistiskt synsätt, snarare än ett biologiskt. 
 
Ändå producerar SVT en ”granskning” av Feministiskt initiativ som ”uppstickarparti” där man helt okritiskt klipper ett uttalande av Lars Oredsson där denna säger att han ställer sig frågande till påstående att män är djur. Det torde vara uppenbart för SVT att han inte hänvisat till ett uttalande av Feministiskt Initiativ utan till SVT:s egen granskning av kvinnojourerna. Dels därför att ingen företrädare för Feministiskt Initiativ yttrat sig på detta sätt, dels därför att SVT själva producerat och känner till Könskriget. Med bakgrund av det mediadrev som SVT bekostat (och startat) mot feminismen genom programmet Könskriget är Oredssons villfarelser dock inte en helt konstiga. Det som är upprörande är att SVT, som själva producerat Könskriget, borde veta att uppfattningen att alla feminister tycker män är djur är felaktigt och därför inte borde ha publicerat det utan att någon representant från Fi fått tillfälle att bemöta påståendet. Istället väljer SVT att genom klippning låta påskina att det är Fi som ligger bakom detta uttalande. Hade man tagit med hela Oredssons uttalande hade det tvärtom framgått att han inte alls avsåg Feministiskt Initiativ till vilka han i stället uttryckte sig positivt efter mötet i Ljungskile.
 
Inslaget påannonseras med att presentera Fi som ett parti vars väg är kantad av avhopp och skandaler. Dessa påstådda skandaler och avhopp illustrerades felaktigt i inslaget. Fi ligger inte heller bakom någon skandal, utan denna har regisserats av media. SVT presenterar återigen sakfel i sitt inslag och låter påskina att det är med sanningen överensstämmande – återigen utan att någon representant för Fi fått bemöta detta. Sedan Fi:s styrelse valdes av medlemmarna har endast en person lämnat styrelsen, men finns fortfarande kvar som aktiv medlem. Ändå väljer SVT att visa bild på denna medlem (Tiina Rosenberg) samtidigt som man lägger in en voice over om avhopp.
 
Orealistiskt stor plats lämnades även åt den enda person som faktiskt lämnat Fi, Ebba Witt-Brattström. Witt-Brattström lämnade Fi innan föreningen ens beslutat om huruvida vi skulle kandidera till riksdagen eller inte, och hon har inte varit delaktig i att forma den politik som Fi har. Witt-Brattström har med andra ord inte deltagit i Fi vid första årsmötet och efter detta. Det Fi som Witt-Brattström kan ha kunskap om i SVT är alltså den interimsstyrelse där hon ingick, ej utsedd av föreningens medlemmar. 
 
Reportern Elisabet Höglund och SVT har tydligt visat partiskhet emot Feministiskt Initiativ, därför anmäler jag Rapports granskning av uppstickaren Feministiskt initiativ den 4 juni 2006. Inslaget uppfyller inte kraven på saklighet, sakuppgifter som ges är inte korrekta och framställningen är ensidig/partisk då utelämnande av relevanta uppgifter till förmån för icke relevanta gjorts.
 
1. Följande passage i inslaget är inkorrekt och starkt vilseledande, det gavs inte heller möjlighet att korrigera det felaktiga.
 
”- Blir du som man provocerad av hennes budskap?
- Nej inte av det hon sagt idag, men av en del av det som jag hört tidigare.
- Vad då?
- Ja,....män är djur.”
 
SVT är fullt medvetna om det felaktiga i uttalandet då SVT själva producerat programmet som uttalandet kommer från. Resten av intervjun med Oredsson där han både påpekar att han vet att det inte är Feministiskt initiativ som gjort detta uttalandet och i övrigt huvudsakligen uttrycker sig positivt om organisationen och mötet i Ljungskile har klippts bort.
 
2. Reportern talar om ”avhopp” från Fi och i samband med detta visas bilder på Tiina Rosenberg. Detta är vilseledande och inkorrekt då Tiina Rosenberg efter att ha valts av medlemmarna på årsmötet lämnade sitt styrelseuppdrag p g a av hot mot sin person och sin familj. Rosenberg är fortfarande aktiv och har inte hoppat av Fi.
 
3. När reportern talar om avhopp från ”dom kvinnor” som grundade partiet – så kan man inte hänvisa till mer än Ebba Witt Brattström samt ett påhittat avhopp (Rosenberg, se ovan). SVT sprider falska rykten om att Fi präglas av flera avhopp. Detta är oriktigt: Witt Brattström är den enda som hoppat av Feministiskt initiativ och det skedde innan föreningens första riktiga medlemsmöte där styrelse valdes i demokratisk ordning. 
 
4. Ebba Witt Brattström får orimligt stor plats i inslaget. Hon gick själv ut i TV med sitt beslut att hoppa av, innan beslut fattats om att ställa upp i riksdagen och innan det politiska programmet utvecklats. Något SVT knappast kunnat varit okunniga om även om just detta utspel skedde i en konkurrerande kanal. Sedan Witt Brattströms avhopp har föreningen tagit beslut om att kandidera med listor till riksdagen, hållit årsmöte samt producerat ett flertal rapporter. Föreningen har hållit valkonferens där politikdokument och valmanifestet fått sin slutliga utformning och har också valt riksdagskandidater. Witt Brattström har inte på något sätt varit delaktig i detta och kritiserar heller inte detta - varför väljer då SVT att ge en sedan länge avhoppad medlem så stor plats; en medlem som inte har någon inblick i den verksamhet som SVT säger sig granska, då hon inte varit delaktig i föreningens arbete efter det att man beslutade ställa upp i riksdagsvalet?
 
5. En opartisk granskning hade gett utrymme för längre kommentarer från de personer som säger sig vara feminister och som tycks var mer positiva till feminism. Intervjuerna med dessa personer klipps abrupt av i inslaget. SVT visar partiskhet då man enbart ger längre utrymme till de negativa och i flera av dem i sak felaktiga inslagen.
 
6. SVT presenterar negativa uttryck som att ”det är kört”, men tittarna får aldrig veta varför. Är detta månne en maktdemonstration från den statliga TV-kanalen, att invagga i tittarna/väljarna att det inte är någon idé att rösta på ett parti som man menar inte kommer komma in i riksdagen? (Och som man tror kommer stjäla röster från regeringspartiet?) Syftet med misskrediteringen av partiet understryks av det faktum att Elisabet Höglund väljer att bortse helt och hållet från de positiva uttalanden som flera andra personer som intervjuats uttryckt.
 
7. SVT:s reporter säger att Feministiskt initiativs första namn på riksdagslistan, Gudrun Schyman, ”som bekant” sparkades från Vänsterpartiet efter spektakulära skatteaffärer. Schyman sparkades inte utan lämnade partiet av egen vilja. Det var inte ett beslut som partiet var inblandat i. Reporterns uttalande är därför felaktigt, och den person som det berör tillåts inte dementera felaktigheten. SVT brister även här i saklighet.
 
Hos dem som såg detta inslag och som inte känner till hur det egentligen ligger till skapades med stor sannolikhet en ovilja gentemot Fi. Så vitt jag kan bedöma var det också avsikten med reporterns och SVT ”granskning”. Som aktiv Fi-medlem sedan Fi startade, upplever jag det orimligt att vårt gemensamma arbete delvis tillintetgörs av ett några minuter långt inslag i SVT:s nyheter som bygger på osanningar. SVT borde veta bättre om hur kritiska ”granskningar” genomförs och vi borde också kunna ställa större krav på en public service-kanal som säger sig erbjuda ’fri television’. Denna fria television borde då också vara fri från lojaliteter mot det befintliga systemet."

Timbro om rätten att få köpa sex under fotbolls-VM

Petra Östergren, som på sistone gjort gemensam sak med Svenska Dagbladet i svartmålandet av Feministiskt Initiativ, och Timbro eldar på i debatten om prostitution under fotbolls-VM. Petra och Timbro tycker uppenbarligen att vi som har invändningar mot Tysklands sätt att se på prostitution drabbats av moralpanik. Timbro har nu gett ut en rapport författat av en beteendevetare vid namn Louise Persson. Som gett pappret undertiteln 'fantasi eller verklighet'. Som om vi fantiserade om de tyska sexbåsen. Katrine Kielos uttrycker det lysande (och uppenbart upprört) på sin blogg.

http://www.kkielos.blogspot.com/2006/05/frsvar-av-prostitution-r-frsvar-av.html

Timbros s k rapport går att läsa här. Läs och förundras över Perssons (och Timbros) förundran över att man till och med dristar sig att kräva att stjärnor som Zlatan skall uttala sig mot prostitutionen...

http://www.timbro.se/pdf/nmi/nmibp1.pdf

Mycket ramlar man över på Genuslistan. Bl a ovanstående rapport och blogg. Eller följande kommentar som kom som ett brev på posten efter att Östergren surt kommenterat att alla inte köper hennes pro-prostitutionskamp. "Intressant att man från sexarbetarhåll menar att prostitution står utanför hegemoniska sexualitetsdiskurser." Intressant, indeed.

Se där ja!

Äntligen ett reportage som tar sikte på sakpolitiken, i stället för personerna bakom politken. Grattis, Svenskan!

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12812134.asp

RSS 2.0