Efterlängtat Feministiskt initiativ

Äntligen!

 

Läst i DN i dag:

"Ulvskog kan inte se några fördelar med att Feministiskt initiativ skulle ställa upp i ett riksdagsval.

- Inte när vi har ett antal partier där det finns krafter som verkar för de feministiska frågorna."


Muahahahaha! Och det kommer från en person som nu mera är väldigt försiktig i sina uttalanden... '... när vi har ett antal partier där det finns krafter som...', inte '... när vi har ett antal partier som...' Nej, Marita, det var just det. Krafter har verkat för de feministiska frågorna sedan Mary Wollstonecrafts dagar, och vi kan fortfarande inte säga '... partier som verkar för de feministiska frågorna.'.

 

Och senare i DN:s artikel uttalar sig Folkpartiets talesman i jämställdhetsfrågor, Tina Acketoft, "Det finns inte en lösning för alla kvinnor. Till skillnad från Gudrun Schyman och hennes vänner ser vi inte kvinnor som ett kollektiv".

 

Acketoft har uppenbarligen inte läst Fi:s plattform...

 

"Feministiskt initiativ tror inte att alla kvinnor kan enas om allt. Kvinnor är olika. Vi skiljer oss i intressen, förhoppningar och önskningar. Vi skiljs åt av förutsättningar och resurser. Vi tillskrivs olika positioner i samhället beroende på våra ekonomiska villkor och vilken klass vi råkar födas in i, vilken utbildning vi har, vilket land vi är födda i, vilken sexuell läggning vi har, vilken hudfärg vi har och vilka kulturella tillhörigheter vi har. Vi skiljer oss också i värderingar och i hur vi väger olika värden mot varandra. Men bortom dessa skillnader finns likheten: kvinnors liv, val, och möjligheter begränsas av den patriarkala maktordningen. Det patriarkala samhället tillåter män definiera, diskriminera och underordna kvinnor. Maktordningen mellan kvinnor och män kan se ut på olika sätt och ta sig många uttryck, men den drabbar alltid kvinnor." (Saxat från Fi:s sajt www.feministisktinitiativ.se)


RSS 2.0