Åsa Lindeborg om bombliberalerna

I dagens Aftonbladet gör Åsa Lindeborg upp med populistiska, opportunistiska liberaler.


http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,675122,00.html


"För att försvara USA:s angreppskrig mot Irak måste bombhögern förneka sambandet mellan terrorattentatet i London och Irakkriget. Per Ahlin och Sanna Rayman (Dagens Nyheter 9 juli, 15 juli) inskärper båda att 11 september skedde utan att amerikanska soldater befann sig i Irak. Som om USA:s inblandning i Mellanöstern började i och med bombningarna 2003.

Okänsligheten för USA:s brottsliga agerande i regionen allt sedan andra världskrigets slut - för att inte tala om hur Storbritannien direkt eller indirekt har härjat där allt sedan 1800-talet - visar mer på ideologisk blockering än okunskap. Jag betvivlar att ens den vetenskapliga rapport som skrivits av det ansedda Chatham House, som entydigt säger att orsaken till Londonbombningen är Storbritanniens agerande i Irak, får bombliberalerna att nyansera sig."


Centrum Mot Rasism och Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet går nu till attack mot Centrum Mot Rasism. Måste erkänna att det verkar som om CMR spenderat sina pengar lite väl vidlyftigt. Men det finns också anledning att fråga sig varför Svenskan angriper just denna organisation. Som alltid vid avslöjanden av ideella organisationer som gör anspråk på att få inflytande i samhället kan man fråga sig vem är det som vinner på att smutskasta dem? (Det gäller ju alla politik för övrigt.)

 

Här kommer en rad saker i Svenskans artikel som man kan ställa sig frågande inför."Och trots att CMR har ett eget stort sammanträdesrum hålls många möten på dyra hotell i Stockholm."Det kan ibland finnas anledning att lägga möten utanför kansliet. T ex om man vill vara ifred och inte blir störda. Det är inget konstigt, det sker i de flesta organisationer och företag. Men att hålla samtliga möten ute på stan verkar som slöseri med statens och medlemmarnas pengar (om det nu är så CMR gjort). Vad skiljer CMR från andra på denna punkt?"Med övernattning för alla – även stockholmare."Det kan handla om något så enkelt som att det är billigare att låta en anställd/styrelseledamot sova över på t ex Bosön än att betala taxi för vederbörande hem till Botkyrka eller Hässelby... Dessutom sparar personen och pengar och ork genom att inte behöva resa så långt. För även stockholmarna skall väl få delta i middagen?"Flera kända svenskar med utländsk bakgrund dömde ut kampanjen som larvig och irrelevant."Herregud, Svenskan sitter och gör dessa kändisar till talesmän för hur ALLA svenskar som kan tänkas ta vid sig av Nogger-reklamen känner. På vilka grunder kan andra uttala sig om hur JAG känner inför en viss reklam. På vilket sätt representerar t ex Alexandra Pascalidou en enskild somalier?"Bland medlemsföreningarna finns vänsterpartiet, Stockholms arbetarkommun och fackförbundet SKTF."Jaha? Och RFSL, Rädda Barnen och FN-förbundet är också medlemmar. Varför väljer SVD just dessa tre medlemmar bland de 91 medlemsförbunden för sin artikel? För att utmåla facket, socialdemokraterna och vänstern för att slösa med pengarna kanske? För att utmåla regeringen som frikostiga med bidrag till sina egna? (Varken vänstern eller Sktf är ju dock medlemmar i Socialdemokraterna.)"I maj förra året övernattade kanslipersonalen på SAS Radisson i Frösundavik."Jaha, dom hade internat för personalen. Och lade den i Stockholm i stället för att lägga den på annan ort med flygkostnader som följd. Det är dock dyrt med 2 200 per rum. Ett Scandichotell hade inte kostat med än 1000 spänn."Man åt middag och drack vin på CMR:s bekostnad, uppger en av dem som var med."Mat och tre personer på en flaska vin brukar vara helt OK, även för revisorerna, om man är på internat."– Vi hade ett internat för att arbeta ostört, säger Amina Ek. Jag ville komma bort härifrån, från lokalerna. Vi gör så en eller två gånger per år."Det är väl ingen som kan ifrågasätta detta mer än möjligen hotellrumskostnaden om den nu var så hög."Men Amina Ek ville att allt skulle vara dyrt och lyxigt. Hon valde inte husets vin direkt."Pratar vi om de tre i personalen och styrelsen nu? 14 personer? Vid ett enda tillfälle?"Amina Ek har också en handkassa på 10 000 kronor i veckan som hon får använda fritt. Räcker den inte till är det kassörens uppgift att sätta in mer pengar på kontot."Det är väl rimligt för en kanslichef att man inte själv behöver ligga ute med pengar?"Centret har också betalat 45 000 kronor för tre annonser i den lilla antirasistiska tidningen Mana."Ja, och? Vi annonserar också i Mana. Därför att vi jobbar med just anti-rasism. Skulle CMR ha annonserat i Svenska Dagbladet i stället?Så, det verkar som om CMR skulle kunnat hållit bättre i slantarna men mycket av Svenskans 'avslöjande' är verkligen en storm i ett vattenglas och då kan man ju också fråga sig vem som vinner på det...


Jämställdhet con Brio

1. Lika lön för lika eller likvärdigt arbete. (Idag skiljer det ca 4-7%, beroende på sektor, till männens fördel.)


2. Lika rätt och möjligheter till arbete, yrkesmässig utveckling, karriär. (I dag jobbar kvinnor mer ofrivillig deltid än män, kvinnor har dessutom mindre kvalificeradfe jobb och jobb inom sämre betalda sektorer.)


3. Lika fördelning av det obetalda arbetet i hemmet. (I dag utförs merparten av det obetalda arbetet av kvinnor, något som ökar risken för s k statistisk diskriminering d v s när arbetsgivaren bedömer risken att anställa/befordra dem utifrån deras könstillhörighet, inte utifrån deras kompetens, eller INIDVID.)


4. Lika ANSVAR för barnen. (Inte att mamman talar om för pappan vad han skall göra, och att han gör detta på helgen eller semestern.)


5. Frihet från könsdiskrimerande försäkringsbolag, som använder kön som en beräkningsgrund för utbetalade premier, trots EU:s likabehandlingsdirektiv, FN-konventioner m m.


6. När kvinnor och män slipper att sexualiseras i det offentliga rummet.


7. Frihet från trakasserier p g a kön.


8. Frihet från sexuella trakasserier.


9. Lika möjligheter till politiskt inflytande, lika möjligheter att delta i politiska organ.


10. När det går att kalla sig feminist, och vilja öka kvinnors makt, för att de skall få samma ekonomiska, politiska, sociala och fysiska makt som männen, utan att bli påhoppad av personer som inte ens brytt sig om att sätta sig in i att detta är vad MERPARTEN av feministerna vill.


11. Bort med kärnfamiljen som norm!


Populistisk historielöshet

Åsa Petersen slår återigen huvudet på spiken i gårdagens Aftonbladet. Folkpartiet är uppenbarligen beredda till vad som helst för att sälja sin själ i kampen om regeringsmakten. Nu senast är det Tobias Krantz och Anna Grönlund Krantz som i Svenska Dagbladet kräver att man skall ta bort pappamånaderna. Tobias och Anna tycks ha glömt att dessa månader finns där tack vare... just det... liberala krafter som Folkpartiet med Bengt Westerberg i spetsen och, ännu tidigare, liberala Eva Moberg som 1961 gick i bräschen för den jämställdhetspolitik som inneburit att kvinnor och män i möjligaste mån skall dela lika på föräldraledigheten.


Men med F! som hot och segervittring i valet 2006 så vill såklart Folkpartiet, i god partianda, värva så många populistiska poäng som möjligt. Förra gången slog man mot invandrare som inte talade tillräckligt god svenska, nu blir det kvinnorna som skall återvända hem till spisen. Hur skall Fp kunna samsas med tre andra partier om regeringsmakten när man inte ens kommer överens inom partiet?


Den respekt jag känt för Fp som socialliberalt parti är död. Med personer som Leijonborg, Rojas och Krantz som frontfigurer så har vi ett parti som helt plötsligt befinner sig till höger om Kd...


RSS 2.0